МҰҒАЛІМ КОДЕКСІ

Мұғалімдер мен қызметкерлердің ар-намыс, іскерлік және кәсіби этика кодексі
«Интердент» жоғары медициналық колледжі

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес әзірленді, ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар. Қазақстандық және кеңестік сипатта. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы No 414-V ҚР Еңбек кодексі; «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 шілдедегі No 319-II Заңы; әрекет ету тәртібі «Педагогикалық әдеп қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 18 қарашадағы No 9.

Жалпы ережелер

Осы Кодекс колледждің педагогикалық ұжымының студенттермен, олардың ата-аналарымен және әріптестерімен қарым-қатынасының қағидаттарын, ережелерін және мінез-құлық стандарттарын белгілейді.

Бұл Кодекс колледждің миссиясы, саясаты, сапа мақсаттары мен құндылықтары негізінде әзірленген.

Педагогикалық ұжым мен колледж қызметкерлері осы Кодексте белгіленген іскерлік қарым-қатынас пен мінез-құлық қағидаларын, нормалары мен ережелерін сақтауға өз еркімен міндеттеме алады.

Осы Кодекс колледждің барлық қызметкерлеріне, соның ішінде басшылыққа да қолданылады.

Осы Кодекстің мәтіні колледждің интернет-ресурсында (веб-сайтында) орналастырылған.

Осы Кодекс дирекцияның шешімімен қаралып, қабылданды.

Нормативтік сілтемелер

Осы Кодекс нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының жалпыға танылған адамгершілік принциптері мен нормаларына негізделеді:

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы;

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы No 414-V ҚР Еңбек кодексі;

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі N 319-11 Заңы ;

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы No 410-V ҚРЗ Заңы;

«Педагогикалық әдеп қағидаларын бекіту туралы» Бұйрық м.а Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 қаңтардағы No 9. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 10 ақпанда No 13038 болып тіркелді.

Еңбек шарты.

Педагогикалық этиканың принциптері

Моральдық әдептілік, колледж мүддесіне адалдық, кәсіби борышқа адалдық инженерлік-педагогикалық қызметкерлер мен колледж қызметкерлерінің мінез-құлқының моральдық-этикалық стандартының негізін құрайды.

Колледж қызметкерлері өз қызметінде педагогикалық және қызметтік этиканың келесі принциптерін ұстануы керек:

патриотизм: колледж оқытушысы мен қызметкері өз колледжінің патриоты, өзінің іс-әрекеті мен мінез-құлқы арқылы көп қырлы қызметтің барлық салаларында колледж беделі мен имиджін сақтайтын және нығайтатын құндылықтар мен корпоративтік рухты ұстанушы болуы керек; оқушылардың бойында Отанға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне деген мақтаныш, адалдық пен құрмет, өз ортасына деген мақтаныш сезімін оятады.

Scroll to Top