ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

Жалпы ережелер

Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 410-V3PK «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» Заңына сәйкес әзірленді.

Интердент Жоғары медициналық колледжінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты – бұл колледж қызметіндегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға және жолын кесуге бағытталған өзара байланысты принциптердің, рәсімдердің және нақты іс-шаралардың жиынтығы.

Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық (лауазымды) өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерді жеке немесе құқық бұзушылықты алу немесе алу мақсатында заңсыз пайдалануы. делдалдар арқылы өзіне немесе үшінші тұлғаларға мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар беру, сондай-ақ жеңілдіктер мен артықшылықтар беру арқылы осы тұлғаларға пара беру.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұсынымдар сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды белгілеуге бағытталған.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұсыныстардың мақсаттары:
колледжде жұмыс істейтін адамдар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлықты қалыптастыру;
сыбайлас жемқорлықты дер кезінде анықтау және оның келеңсіз зардаптарының алдын алу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұсыныстардың қағидаттары:
заңдылық;
ашықтық;
этика;
жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеу және оларды сыбайлас жемқорлықтан қорғау;
мүдделер қақтығысын болдырмау.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұсынымдар колледжде жұмыс істейтін тұлғалардың белгіленген ережелерді мүлтіксіз орындауға және сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған әрекеттері мен шешімдерін анықтайды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт мынадай жағдайларда сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу тұрғысынан қызметтік міндеттерді орындау бойынша тікелей әрекеттерге негізделеді:
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қамтылған салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру;
өз құзыреті шегінде басқарушылық және басқа шешімдерді дайындау және қабылдау;
басқа да әлеуметтік маңызды қатынастар.
Қоғамдық қатынастардың жекелеген саласында жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлық (әрекеттері) ережелері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қамтылған салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:
Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алуға;
Қазақстан халқының бірлігін және елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға үлес қосу, мемлекеттік және басқа тілдерді, Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құрметтеуге;
адал, әділ, қарапайым болуға, жеке тұлғалармен, заңды тұлғалардың өкілдерімен және әріптестермен қарым-қатынаста жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, сыпайы және дұрыс болуға;

жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету;

өз іс-әрекетімен, мінез-құлқымен қоғам тарапынан сын тудырмау, сын үшін қудалауға жол бермеу, сындарлы сынды кемшіліктерді жою және қызметіңді жақсарту үшін пайдалану;

жеке мәселелерді шешуге ықпал ету үшін қызметтік жағдайыңызды пайдаланбаңыз;

шындыққа жанаспайтын ақпаратты таратпау;

заңда тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген теріс қылықтарды және басқа да құқық бұзушылықтарды жасауға жол бермеуге;

еңбек заңнамасының сақталуын, режим мен еңбек жағдайларының сақталуын қамтамасыз ету.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде:

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;

көрсетілетін қызметті алушыларға қолжетімді нысанда мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі туралы толық және сенімді ақпаратты ұсыну;

қарастырылмаған құжаттарды сұратуға жол бермеуге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде қағазбастылықтың (бюрократиялық) барлық түрлеріне жол бермеуге;

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға бейімділік болған жағдайда басшылыққа хабарлауға;

мемлекеттік қызметтер көрсету процесин ұдайы жетілдіріді, мемлекеттік қызметтер көрсетуде үемділікті зәне тиімділікті қамтамасыз ету.

көрсетілетін қызметті алушыларға қолжетімді нысанда мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі туралы толық және сенімді ақпаратты ұсыну;

қарастырылмаған құжаттарды сұратуға жол бермеуге, сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде қағазбастылықтың (бюрократиялық) барлық түрлеріне жол бермеуге;

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға бейімділік болған жағдайда басшылыққа хабарлауға;

мемлекеттiк қызметтер көрсету процесiн ұдайы жетiлдiрудi, мемлекеттiк қызметтер көрсетуде үнемдiлiктi және тиiмдiлiктi қамтамасыз ету.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға байланысты мемлекеттік және өзге де сатып алуларды жүзеге асыру кезінде:

сатып алу үшін пайдаланылатын қаражатты оңтайлы және тиімді жұмсау;

Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге сатып алу рәсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беруге;

сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету;

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу;

атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар және борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші және (немесе) өзі тартқан қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) ретінде қатысуға жол бермеуге.

Өз құзыреті шегінде басқару және басқа шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

орын алғаны туралы тікелей немесе тікелей басшыға хабарлаңыз

мүдделер қақтығысы, қызметтік міндеттерін орындаудағы жеке мүдде, сыбайлас жемқорлық мінез-құлық пен сыйлықтар алуға бейімділік;

жеке мәселелерді шешуге ықпал ету үшін қызметтік жағдайыңызды пайдаланбаңыз;

әріптестеріне, басшыларға және басқа да лауазымды тұлғаларға сыйлық бермеуге және қызметтік өкілеттіктерді пайдалану арқылы мүліктік пайда, жеңілдіктер немесе артықшылықтар алу үшін бейресми қызмет көрсетпеуге;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік таныту;

өздеріне белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері, сондай-ақ материалдарды жедел қарау немесе қағазбастылық үшін қандай да бір пайда алуға бейімділік туралы басшылыққа дереу хабарлауға;

орындауға келіп түскен өкімнің заңдылығына күмәнданатындығы туралы тікелей басшыға дереу жазбаша хабарлауға;

егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына қатысты болса, жоғары басшылыққа хабарласыңыз;

кiрiс алуға байланысты кәсiпкерлiк және басқа да қызметтi жүзеге асыруда кез келген адамға көмектесуден бас тарту.

Қызметкерлерді іріктеу және орналастыру бойынша кадрлық жұмысты ұйымдастыру кезінде мыналар ұсынылады:

тағайындаулар бойынша материалдарды қараудың белгіленген мерзімдерін сақтауға;

жұмысқа қабылдау кезінде лауазымды тұлғаларға жүктелетін негізгі міндеттерді, тыйым салулар мен шектеулерді түсіндіру;

кадрларды іріктеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға;

жұмысқа үміткерлерден еңбек шартын жасасуға қатысы жоқ құжаттарды талап етпеуге;

қызметкерлерге қатысты қызметтік тергеулерді объективті және жан-жақты жүргізу.

Өмір сферасының ерекшеліктеріне байланысты туындайтын басқа қатынастарда:

бағынысты лауазымды тұлғалардың міндеттері мен лауазымдық өкілеттіктерінің көлемін нақты және нақты анықтау;

бағынысты лауазымды тұлғалар арасында жұмыс көлемінің біркелкі бөлінбеуіне жол бермеу;

өз қызметінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай-ақ көтермелеу мен жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік пен объективтілік көрсетуге;

қарамағындағы қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілікке, адамдық қадір-қасиетті қорлауға, әдепсіздікке немесе орынсыз әрекеттерге жол бермеу;

анық мүмкін емес немесе олардың қызметтік міндеттерінің шегінен шығатын, сондай-ақ заңға қайшы келетін бұйрықтарды бермеуге;

Scroll to Top