ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

Мақсат:

білім беру процесінің субъектілері арасындағы өзара түсіністік пен өзара әрекетті нығайтуға психологиялық қолдау көрсету, студенттердің табысты оқуы мен тұлғалық дамуы, олардың әлеуметтенуі мен кәсіби дамуы үшін психологиялық жағдайларды қамтамасыз ету.

Тапсырмалар:

колледждегі оқу-тәрбие процесіне барлық қатысушылардың психологиялық мәдениетін арттыру;

оқу процесінде студенттердің тұлғалық және кәсіби дамуына ықпал ету;

төтенше және қиын жағдайларда психологиялық көмек көрсету;

студенттердің өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру қабілетін, өзінің кәсіби мансабын қалыптастырудың негізі болып табылатын жеке тұлғаның шығармашылық дамуын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау;

білім беру үдерісіне қатысушылардың негізгі мәселелерін, олардың пайда болу себептерін, оларды шешу жолдары мен тәсілдерін анықтау;

қолайлы психологиялық климат құруда педагогикалық ұжымға көмек көрсету.

Негізгі бағыттар:

  1. Ұйымдастыру-әдістемелік қызмет:

психодиагностика жүргізу және студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, жеке дамыту және психокоррекциялық бағдарламаларды әзірлеу үшін әдістемелік материалдарды дайындау;

психодиагностикалық нәтижелерді өңдеу, оларды талдау және тіркеу;

педагогикалық кеңестер мен семинарларда баяндамалар үшін материалдар дайындау.

2.Психологиялық алдын алу:

кураторлардың бірлескен қызметі негізінде жүзеге асырылатын тұлғаның даралығын сақтау мақсатында оның дамуына психологиялық қолдау көрсету;

күйзеліс, жанжал немесе күшті эмоционалдық күйзеліс жағдайында болған мұғалімдерге, кураторларға және студенттерге психологиялық көмек және қолдау көрсету;

дарынды оқушылардың шығармашылық дамуына ықпал ету;

мүмкіндігі шектеулі оқушыларға психологиялық қолдау көрсету.

3.Психологиялық диагностика:

студенттердің жеке психологиялық ерекшеліктерін зерттеу, кәсіби маңызды қасиеттері мен әлеуметтік жетілуін қадағалау;

бірінші курс студенттерінің колледж ортасында оқуға дайындығын диагностикалау;

оқу мен дамудағы бұзылулардың, әлеуметтік бейімделудің психологиялық себептерін анықтау;

топ ішіндегі статус пен әлеуметтік рөлді анықтау;

педагогикалық кадрларды аттестациялауды психологиялық қамтамасыз ету.

4.Психологиялық түзету:

оқушыларға, мұғалімдерге, ата-аналарға жеке, кәсіптік және басқа да мәселелерді шешуде психологиялық көмек және қолдау көрсету;

оқушының оқуындағы қиындықтарды, оның ішінде жеке тұлғаның мотивациялық сферасына қатысты қиындықтарды жеке және топтық психологиялық түзету;

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік-психологиялық оңалтуға жәрдемдесу;

студенттердің қоғамға жат мінез-құлықтарын түзету бағдарламаларын әзірлеу және енгізу.

5.Психологиялық кеңес беру:

оқушылардың жеке даму мәселелері бойынша әкімшілікке, мұғалімдерге және ата-аналарға кеңес беру;

студенттерге оқу, даму, өмірлік өзін-өзі анықтау мәселелері, ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынас мәселелері бойынша кеңес беру.

6.Психологиялық тәрбие:

мұғалімдердің, оқушылардың және олардың ата-аналарының психологиялық құзыреттілігін арттыру;

мұғалімдерді оқушының        жеке тұлғалық дамуының негізгі жас ерекшеліктерімен таныстыру.

Scroll to Top