ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Мақсаты: Қашықтықтан, онлайн және дәстүрлі форматта жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу.

Тапсырмалар:

 1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматтар мен патриоттарды қалыптастыру; жеке тұлғаның саяси-құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру; жастардың құқықтық санасының өсуіне, олардың тәрбиешілер арасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету.
 2. Қоғамдық өмірдің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін адамның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның адамгершілік қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
 3. Адамның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен ұлыстардың ана тілі мен мәдениетіне құрметпен қарауына ықпал ету.
 4. Баланың жеке тұлғасын қалыптастыруда ата-ананың тәрбие жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыруға, олардың бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.
 5. Адамның еңбек дағдысына саналы қатынасын, экономикалық ойлауын және кәсіби дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту.
 6. Салауатты өмір салтын қалыптастыру дағдыларын тиімді оқыту, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиянды факторларды анықтау үшін кеңістік құру.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары:

Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар бүкіл педагогикалық процестің өзегі болып табылады және тәрбие жұмысының барлық бағыттары онлайн режимде жүзеге асырылады.

Қазақ патриотизмі және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 1. Рухани-адамгершілік тәрбие беру
 2. Ұлттық тәрбие
 3. Отбасы тәрбиесі
 4. Еңбек, кәсіптік және экологиялық білім
 5. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
 6. Интеллектуалдық тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу
 7. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 1. Рухани-адамгершілік тәрбие беру

Мақсаты: жалпы адамзаттық құндылықтармен, қазақстандық қоғамдағы өмір сүрудің нормалары мен дәстүрлерімен үйлесімді тұлғаның рухани-адамгершілік-этикалық ұстанымдарын, адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қалыптастыру.

 1. Ұлттық тәрбие

Мақсаты: ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілі мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен ұлыстардың мәдениетіне, қазақ халқының және өз халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарау; Қазақстанның этномәдениетіне, ұлтаралық татулық пен келісімге деген мақтаныш пен жауапкершілікті көрсету.

Мақсаты: ата-аналарды оқыту, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін және бала тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру.

 1. Еңбек, кәсіптік және экологиялық білім

Мақсаты: тұлғаның өзінің кәсіби өзін-өзі анықтауына саналы көзқарасын қалыптастыру

 1. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: интеллектуалдық қабілеттерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын, сондай-ақ әрбір адамның ақпараттық мәдениетін дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістік құру.

 1. Интеллектуалдық тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Мақсаты: адам мінез-құлқының жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру, адамның өнердегі және күнделікті өмірдегі эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге және бағалауға дайындығын дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құру.

 1. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мақсаты: Салауатты өмір салтын қалыптастыру, адамның физикалық, психикалық және рухани саулығын қалыптастыру.

Scroll to Top